MENU
Aula_close Layer 1

Specialafdeling Egely

Skovlyskolens specialafdeling hedder Egely og vi har ca 80 elever fra 0. til 10.klasse.

Tilbuddet henvender sig til elever, der har brug for vidtgående specialundervisning samt en specialpædagogisk tilgang. Vores elever har ofte flere forskellige problemstillinger og har et omfattende behov for støtte i forhold til læring og udvikling.

I specialafdelingen arbejdes der målrettet med at udvikle og styrke børnenes og de unges faglige, personlige og sociale identitet som skolelever og hermed understøtte børnenes samfundsmæssige tilhørsforhold. Der bruges undervisningsmetoder og -midler, der er tænkt ind i forhold til den enkeltes individuelle problematikker og faglige niveau. Ligeledes er der opmærksomhed på betydningen af lærernes og pædagogernes evne til at opretholde den tydelige, troværdige, omsorgsfulde og respektfulde tone i klassen, så der skabes en optimal grobund for elevernes faglige og sociale udvikling og motivation.

 

Der er til specialtilbuddet knyttet psykologer fra PPR, der samarbejder tæt med specialtilbuddet og også kan tilbyde samtaler til forældre og børn.

 

På Skovlyskolen har vi 2 spor og en 10. klasse, med hver deres målgruppe: 

 

C-sporet

C-sporet er et specialtilbud målrettet børn og unge 0.- 9.klasse, der er præget af generelt forsinket udvikling. Det enkelte barn eller ung kan også ses i kombination med andre vanskeligheder, men det er kendetegnende for målgruppen, at barnets/den unges forsinkede udvikling ses som den primære vanskelighed.

 

Børnene i C-sporet har behov for et læringsmiljø med høj grad af forudsigelighed, struktur, guidning og faste rutiner. De har behov for en hverdag præget af genkendelighed, gentagelser og differentieret undervisning. Undervisningen tilrettelægges med fokus på at skabe meget konkrete erfaringer for børnene, hvor der er plads til at øve sig. Der er både fokus på læring og det sociale fælleskab, hvor børnene ses med behov for at være sammen med andre børn, der er præget af forsinket udvikling. Der anvendes i høj grad specialpædagogiske redskaber i læringsmiljøet. Der lægges vægt på en løbende opmærksomhed på muligheder for at indgå i en mere almen sammenhæng.

 

 

E-sporet

E-sporet er et specialtilbud målrettet børn og unge 0.-9. klasse, der er præget af sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder, samt vanskeligheder med regulering af opmærksomhed. For nogle af børnene og de unge kan beskrivelsen af deres sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder også ses i kombination med særligt ADHD; for nogle ses der kombination med andre psykiske vanskeligheder, autisme, mv. Dette kan vise sig fx. i forhold til vanskeligheder omkring adfærd, trivsel, angst, selvskadende adfærd mv. Nogle børn og unge ses at trække sig ind i sig selv og isolere sig; andre viser en udadreagerende adfærd.

Målgruppen er børn og unge, der ses normalt begavede.

 

Børnene i E-sporet har behov for et læringsmiljø med forudsigelighed, struktur, guidning, relations-arbejde, skolefaglig og differentieret læring. Der er således både fokus på læring og at indgå i sociale fællesskaber. Der anvendes i høj grad specialpædagogiske redskaber i læringsmiljøet. Læringsmiljøet ses som en del af en miljøbehandling, hvor barnet og den unge kan få erfaringer med at indgå i relationer, samt med følelsesmæssig regulering og udvikling af strategier til regulering af opmærksomhed. 

 

10. klasse

Derudover tilbydes der fra skoleåret 2019/2020 en 10. klasse i specialafdelingen med blandet målgruppe fra de to spor samt eksterne specialelever, der vurderes at kunne profitere af en 10. klasse i et mindre og overskueligt miljø.