Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Afdeling 1 fra 0. til 5. klasse

Afdeling 1 består af 0. – 5. årgang, og de 6 årgange har deres klasselokaler fordelt i tre ly:

Granly: 0. og 1. årgang

Bøgely: 2. og 3. årgang

Birkely: 4. og 5. årgang

I Granly og Birkely er der også en af skolens C-klasser. Desuden er Granly og Bøgely SFO efter endt undervisning.

Hvert ly holder ly-møder i løbet af året, og det er primært kulturen, og fællesskabet i lyet der er på dagsorden. Det er en løbende opdragelsesopgave, at hjælpe og støtte børn i forhold til gode og trygge børnefællesskaber. Hvert år er der nye sammensætninger i lyene, og i forhold til de nye ly-fællesskaber tager lyene på ly-skovture i begyndelsen af det nye skoleår.

Fællesskabet underbygges også af skolefesterne. 0. – 3. årgang holder discofest den sidste torsdag i september, og samtidig med festen holdes SFOén det årlige forældremøde. 4.- og 5. årgang holder deres årlige discofest i Drivhuset efter nytår.

I afdeling 1 har vi et elevråd, som består af 2 elever fra hver klasse. Elevrådet har en kontaktlærer, som hjælper og støtter elevrådet med at få deres beslutninger og projekter ført ud i livet. I dette skoleår er elevrådet optaget af ”Den gode elev adfærd”, og elevrådet har taget initiativ til og arbejder med nudging og god adfærd.

I afdeling 1 er der flere traditioner. Nogen af traditionerne er emneuge, Venskabsløbet på skolernes motionsdag, Halloween, julehygge dag, Lucia, Julekirkebesøg i Søllerød Kirke, fastelavn, Trimiade og skolefester.

Børnene har et medansvar for at deres klasse er et rart sted at være, og derfor har alle klasser dukseordninger, og alle har på skift en duksetjans. Duksene skal hjælpe til med at feje, sætte stole op, rydde op, tørre borde af og hente mælk.

Børnene på skolen har også et medansvar for at skolen generelt er et rart sted at være og en anden måde vi arbejder med det på er via ”Ren Skole Udepatrulje”. Det betyder, at alle klasser en gang om året, skal rydde op på vores udendørs arealer, og at udendørsarealerne bliver ryddet op hver 14. dag.

På skolen har vi god plads, og de store klasselokaler er en optimal ramme for læringsmiljøerne. Læringsmiljøerne i afdeling 1 tager udgangspunkt i følgende:

• Skolens læringsmiljøer skal understøtte skolens pædagogiske målsætninger og elevernes læringsprocesser

• Læringsmiljøerne skal være rammen om en varieret, deltagende og kreativ pædagogik

• Skolens klasselokaler og fællesområder skal indrettes, så de understøtter forskellige organisations- og læringsformer.

• Læringsmiljøerne skal tage afsæt i elevernes forskellige forudsætninger og forskellige behov for læring, trivsel og udvikling.

I alle klasselokaler skal der være:

• Et område til formidling, introduktion, og drøftelser

• Gruppe- og projektarbejdspladser

• Pladser og områder til fordybelse

På 1. – 3. årgang er der tilknyttet en skolepædagog, som samarbejder med lærerne på årgangen. Dette udvidede samarbejde mellem lærere og pædagoger fremmer børnenes personlige, faglige og sociale udvikling. Samarbejdet skaber mulighed for at sætte fokus på alternative undervisnings- og læringsformer, der kan tilgodese alle elever.

På 1. og 2. årgang arbejder vi 4 lektioner om ugen med Guided Reading, og skolepædagogen, deltager i GR, og det øger i høj grad elevernes læseudvikling.

Hver årgang har en pædagog tilknyttet, som sammen med klassens lærere udgør et team. Dette team har fælles ansvar for at skabe et velfungerende og tillidsfuldt læringsmiljø. Kendetegnet ved samarbejdet er også, at eleverne oplever sammenhæng i skoledagen, der optimerer lysten til at lære.