Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Trivsel

At alle børn trives er helt grundlæggende for Skovlyskolen. Man skal være i trivsel for at lære, og det understøtter vi hver dag gennem fokus på i undervisningstiden og i eftermiddagstiden.

Alle klasser har trivsel på skemaet hver uge, og her tilrettelægger pædagoger eller lærere en lektion, der understøtter klassens trivsel og fællesskab.

Indholdet varierer, så det tilpasses klassernes aktuelle behov.

Siden 2015 har Skovlyskolen fejret den nationale trivselsdag.

Den nationale trivselsdag er en markering af skolens trivselsfremmende arbejde. Trivselsdagen synliggør trivselsarbejdet og markerer, at skolerne arbejder aktivt for god trivsel. Desuden giver trivselsdagen fælles oplevelser, og markerer samhørighed på skolen

I 2016 blev Skovlyskolen Red Barnet Ambassadørskole. En Red Barnet ambassadørskole er en skole, der lever op til skolens allervigtigste formål nemlig at skabe vidende, bevidste, trygge, demokratiske og deltagende elever.

Som Red Barnet ambassadørskole skaber vi en skole, der er baseret på de inkluderende og demokratiske værdier, der er gennemgående i FN’s Børnekonvention. Som ambassadørskole sætter vi børns rettigheder på skoleskemaet. Bl.a. værdier som ligeværd, rummelighed, respekt og medindflydelse.

Arbejdet med børns rettigheder samt børns livsvilkår i Danmark og resten af verden er i tråd med værdierne i Folkeskoleloven.

Skolernes motionsdag afholder vi Venskabsløbet i samarbejde med Red Barnet. Og hvert år i november fejrer hele skolen Børnerettighedserklæringen

Antimobbestrategi

God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling. På Skovlyskolen arbejder vi målrettet med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel.

Skolen skal være et sted hvor både børn og voksne er glade for at være, og hvor der er en oplevelse af gensidig respekt.

At gå på en skole er kendetegnet ved, at man er en del af et forpligtende fællesskab. Vi ønsker at skabe sammenhold og udvikle elevernes sociale kompetencer både hos klasser, grupper og de enkelte børn.

Skolen ønsker at være en mobbefri skole, blandt andet derfor arbejder vi løbende og forebyggende med vores elevers trivsel.

Mobning er et problem, der vedrører os alle, om vi er mobbere, ofre eller passive, det er noget vi skal løse i fællesskab. Det forebyggende arbejde er en løbende proces i hverdagen. Det er ikke først, når tingene går skævt, at der skal gøres en indsats.

Tidligere tideres forståelse af mobbere som ”onde personer”, der skal straffes, er afløst af en tankegang, som siger, at man skal arbejde med relationer, tolerance, angstniveau og magtstrukturer i børnegrupper – uden at acceptere mobning. Mobning handler ikke om onde børn - men om onde mønstre. Denne strategi er delt i ”Hvad gør vi for at forebygge mobning?” og ”Hvad gør vi konkret, når mobning er konstateret?”

Når noget bliver svært

Det kan ikke undgås, at der for nogle børn i løbet af deres skoletid opstår perioder, hvor noget bliver svært. Vi ønsker som skole at være i tæt dialog med elever og forældre, og vi kommunikerer derfor meget gerne både via Aula, men også ved at ringe op til forældre, når der er brug for det.

Alle klasser har to klasselærere, der deler opgaven mellem sig. Man er altid velkommen til at kontakte klasselærerne om stort og småt, ligesom lærerne er forpligtede til at kontakte forældrene, hvis der er udfordringer eller problemstillinger, der skal tales om.

Kontakt til PPR/familiehuset/sagsbehandler

Skolen og hjemmet kan i fællesskab blive enige om, at der er brug for at søge ekstern sparring.

Skolen har fast tilknyttede psykologer, og der er også forebyggende medarbejdere på skolen fra både familiehuset og fra socialforvaltningen.

Forældre kan også selv tage kontakt uden at involvere skolen.

Se mere her i "mit barn trives ikke i skolen