Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsens arbejde

Skolebestyrelsen består af syv forældrevalgte medlemmer, hvoraf den ene repræsenterer specialrækken, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter. Skolelederen er sekretær for bestyrelsen og deltager i skolebestyrelsens møder. Derudover deltager også skolens viceskoleleder, samt lejlighedsvis SFO/SFK-repræsentanter.

Skolebestyrelsens vigtigste opgaver er at fastsætte principper for skolens virksomhed, herunder bl.a. om: Undervisningens organisering, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejdet med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv m.v., udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser), samarbejdet mellem skole og hjem og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet, underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen, arbejdets fordeling mellem lærerne, fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v., skolefritidsordningens virksomhed.

Skolebestyrelsen fastsætter også ordensregler og værdiregelsæt for skolen, som skal bidrage til elevernes trivsel og et godt undervisningsmiljø på skolen.

Endelig skal skolebestyrelsen godkende skolens budget i henhold til principper for økonomistyring i Rudersdal Kommune.

Skolebestyrelsen afholder 7-8 møder årligt. Derudover afholdes et årligt afrapporteringsmøde i januar for alle forældre, hvor den årlige årsrapport (mundtlig eller skriftlig) debateres.

Se desuden mere information om skolebestyrelsens arbejde på Rudersdal Kommnues hjemmeside.