Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Læring

Læring er omdrejningspunktet for alle skoler – også vores.

Vi understøtter læring gennem alle de aktiviteter, vi laver.

Læringen er tydelig, når der er en læsebog på bordet, eller når tabellerne trænes i skolegården, men læringen er også det bærende, når der er ture ud af huset, og når eleverne samles i klasserne til juleklip.

En differentieret læring

Enhver elev lærer bedst med afsæt i eget niveau og ud fra den enkeltes øvrige forudsætninger. Vi arbejder på at tilpasse udfordringerne efter dette.

Undervisningen tilrettelægges i en blanding mellem fælles oplæg og fælles emner og træning og fordybelse for den enkelte.

Vi arbejder med holddeling og værkstedsundervisning, med undervisning indendørs og udendørs og med leg og bevægelse. Undervisningsformer der hver især tilgodeser forskellige elevers behov.

Guided Reading

Skolen arbejder i indskolingen med ”Guided Reading” som en af metoderne omkring læseindlæring. Dette er en metode, hvor eleverne arbejder i niveaudelte grupper med bøger på eget læseniveau.
Den voksne understøtter læseudviklingen gennem forforståelse, arbejde med udvalgte nye ord, genfortælling af teksten samt repetition af teksten.

Både dansklærere og pædagoger i indskolingen er uddannet til at varetage denne særlige læseindsats.

Tidlig Indsats i Matematik (TIM)

”Tidlig Indsats i Matematik” er en metode der lige fra skolestart understøtter læringen i matematik. Alle elever screenes i 1. klasse, og der tilrettelægges træning, så det passer til elevens niveau.

Vi har lærere med særlige kompetencer i dette område, og alle klasser kommer gennem denne proces.